Transitie Tour du ALS/Stichting ALS Nederland

 Heb je nog aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op via info@tourduals.nl of via deze link.

Stichting Tour du ALS gaat op in Stichting ALS Nederland
Houdt Stichting Tour du ALS als rechtspersoon op te bestaan?
Zo ja, per wanneer houdt het op en wat gebeurt er met de geldstromen en banktegoeden van Stichting Tour du ALS?
Welke personen uit het bestuur van Stichting Tour du ALS zullen een rol spelen in de nieuwe invulling en wat zijn de taken die daarbij horen?
Welke gevolgen heeft het ophouden van Stichting Tour du ALS voor de inschrijfgelden voor de Tour du ALS editie in 2018 die reeds betaald zijn in 2017?
Wat is de rol van SportVibes in deze nieuwe situatie?
Welke geldstroom gaat naar Sportvibes als beloning voor hun diensten?
Wie is verantwoordelijk voor communicatie met vrijwilligers en deelnemers?
Wie is verantwoordelijk voor de budgetten van Tour du ALS?
Welke taken liggen bij de Stichting ALS Nederland en welke taken liggen bij bijvoorbeeld vrijwilligers?
Hoe ziet de organisatiestructuur er uit?
Wordt de Tour du ALS nu een afdeling binnen de stichting ALS Nederland?
Bij wie kan ik terecht als ik in mijn netwerk een “grote” sponsor in contact wil brengen met de Tour du ALS?
Wat gebeurt er met de website van de stichting Tour du ALS?